Radikální otevřenost

NA MÍRU PRO FIRMY

Pomohu vám ve vaší společnosti zavést kulturu otevřenosti a transparentnosti. Právě takové prostředí je totiž ve 21. století základem pro efektivitu vašich zaměstnanců a zároveň jejich dlouhodobou spokojenost.

Autoritářské styly managementu jsou na ústupu. Samotné finanční ohodnocení dnes již jako primární motivace zaměstnanců zdaleka nestačí. Nedostatek otevřenosti a příznivé atmosféry v týmech se silně odráží na výkonnosti celé organizace.

Pokud chce firma na trhu uspět, potřebuje kompetentní a adaptivní zaměstnance. Jestliže se jí pro to nepodaří vytvořit vhodné podmínky, dává tím náskok své konkurenci, která na tom přirozeně pracuje také.

Radikální otevřenost je jednou z cest, jak spokojené zaměstnance nejen získat, ale také udržet.


Formáty spolupráce:
Přednášky, workshopy, konzultace, Employee assistance program, koučing

Mgr. Sebastian James

Český psycholog, psychoterapeut a lektor. Praxi získal pod vedením Brada Blantona, amerického psychoterapeuta, lektora a zakladatele směru radikální upřímnosti a autora knihy Radical Honesty.

Překladatel knihy Radical Honesty do českého jazyka.

Knihu Brada Blantona Radikální upřímnost v Sebastianově překladu vydává od roku 2016 nakladatelství Maitrea.

Jediný certifikovaný lektor Radikální upřímnosti v České republice

Skupinové workshopy a individuální sezení dosposud vedl také v Německu, Řecku, Francii a na Slovensku.

Zkušenosti účastníků