ÚVODNÍ VÍKENDOVÝ WORKSHOP

RADIKÁLNÍ UPŘÍMNOST

Zažijete na vlastní kůži, co se stane, když odhodíte všechny masky, nahradíte strach odvahou a začnete komunikovat zcela upřímně.

Zkušenosti ukazují, že taková změna přináší neobyčejnou svobodu, živost a překvapivě i blízkost. Radikální upřímnost je styl komunikace, který vám dlouhodobě pomůže zlepšit mezilidské vztahy i vztah k sobě samému. Lhaní, předstírání a zatajování patří k největším zdrojům stresu a napětí v našem životě. Neupřímnost je zároveň příčinnou problémů v komunikaci.

Za naši neautenticitu navíc platíme vysokou daň v podobě napětí a dušení vlastních emocí. Přitom tak ale žít vůbec nemusíme. Upřímnost a otevřenost představuje mnohem zdravější způsob života. Naučte se to v přátelském a podporujícím prostředí našeho víkendového workshopu.

Vhodné pro:
Jednotlivce, kamarády, kolegy, manžele, partnery i bývalé partnery.

Co očekávat

Celý workshop je praktický a prožitkový. Jedná se o intenzivní práci s dlouhodobým dopadem, jejímž cílem je rozvíjet mezilidské vztahy a kvalitu života.

Workshop probíhá v bezpečném prostředí skupiny o maximálně 15 lidech. Na začátku prvního dne společně uzavřeme několik dohod týkajících se toho, že k sobě budeme upřímní a že se v upřímnosti budeme vzájemně podporovat. Můžeme tak experimentovat beze strachu a učit se mnohem rychleji.

Během celého víkendu experimentujeme s říkáním pravdy nahlas a všímáme si při tom, co se děje v našem těle a s našimi emocemi. Díky okamžité zpětné vazbě našeho těla i ostatních účastníků máme možnost nahlédnout, kde nám v životě a vztazích chybí autenticita a nakolik si lhaním, předstíráním a zatajováním škodíme.

Program workshopu

Sobota

Dopolední blok: 9:30 – 13:30

Dohody, nastavení prostředí
Radikálně upřímné představení
Základní principy Radikální upřímnosti
Jak vyjádřit ocenění a výhrady
– Společný oběd

Odpolední blok: 15:00 – 19:00

Experimentování s přímočarou komunikací
Technika horké židle
Význam emocí
Zvládání hněvu, strachu a smutku
Zásady efektivní komunikace


Neděle

Dopolední blok: 9:30 – 13:30

Téma předstírání
Techniky Gestalt terapie
Prožívání versus myšlení
Technika horké židle
– Společný oběd

Odpolední blok: 15:00 – 17:00

Párová cvičení s tématem vnitřního kritika
Technika horké židle
Jak přijímat zpětnou vazbu
Jak vnést upřímnost do běžného života

Vypsané víkendové termíny


5. - 6. prosince 2020

Centrum Šestý smysl - Široká 14, Praha 1

5 500 Kč


Lektor workshopu

Mgr. Sebastian James

Český psycholog, psychoterapeut a lektor. Praxi získal pod vedením Brada Blantona, amerického psychoterapeuta, lektora a zakladatele směru radikální upřímnosti a autora knihy Radical Honesty.

Jediný certifikovaný lektor Radikální upřímnosti v České republice

Skupinové workshopy a individuální sezení doposud vedl také v Německu, Řecku, Francii, Polsku a na Slovensku.

Překladatel knihy Radical Honesty do českého jazyka.

Knihu Brada Blantona Radikální upřímnost v Sebastianově překladu vydává od roku 2016 nakladatelství Maitrea. Stáhněte si ukázku zdarma.