Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji firmě James consulting s.r.o., se sídlem Eliášova 331/7, Praha – Dejvice, 16000, IČO: 06393501, vedená u Městského soudu v Praze složka C 281420,  jako provozovateli stránek RadikalniUprimnost.cz a správci osobních údajů (dále jen „provozovatel“), tento svobodný, konkrétní, informovaný a dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, které jsem provozovateli poskytl(a), a to za účelem marketingu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na e-mailové adrese sebastian@radikalniuprimnost.cz nebo písemně na adrese sídla, a že tento souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen.


Informace o zpracování osobních údajů

Tímto vám James consulting s.r.o. jako provozovatel webových stránek RadikalniUprimnost.cz a správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů a vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

Účel zpracování: Marketing, přičemž po dobu trvání uděleného souhlasu vás Sebastian James může oslovovat s marketingovými newslettery, informacemi, nabídkami a zprávami o lektorské činnosti. Tyto zprávy mohou být podávány písemně, ústně, telefonicky nebo elektronicky. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Oprávnění ke zpracování: Ke zpracování opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělil(a).

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.

Doba zpracování: 5 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Poskytnutí údajů třetím osobám: James consulting s.r.o. vaše osobní údaje třetím osobám neposkytuje.

Zdroj osobních údajů: Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Práva subjektů údajů:
právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
právo přístupu ke svým osobním údajům;
právo požadovat opravu, výmaz, či omezení zpracování svých osobních údajů;
právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost);
a právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů.