Radikální upřímnost - víkendový workshop

Zažijte radikální upřímnost na vlastní kůži

Vyzkoušejte, co se stane, když odhodíte všechny masky, nahradíte strach odvahou a začnete komunikovat zcela upřímně. Zkušenosti ukazují, že taková změna přináší neobyčejnou svobodu, živost a trochu překvapivě i blízkost. Radikální upřímnost vám dlouhodobě pomůže zlepšit mezilidské vztahy i vztah k sobě samému.

Přihlásit se

Za neautenticitu a neprojevování toho, co je skutečně uvnitř, platí lidé zpravidla vysokou daň v podobě napětí a dušení vlastních emocí. Když vašim nejbližším lidem neříkáte pravdu o tom, co cítíte a prožíváte, drží vás to uzamknuté v mentálním vězení a z vašeho života se vytratí svěžest a uvolněnost. Přitom tak ale žít vůbec nemusíte. Upřímnost a otevřenost představuje mnohem zdravější způsob života.

Víkendový workshop vám to v přátelském a podporujícím prostředí připomene. Během celého workshopu budete mít možnost experimentovat s říkáním pravdy nahlas a všímat si při tom, co se děje s vašimi emocemi. Díky okamžité zpětné vazbě vašeho těla i ostatních účastníků se naučíte být v komunikaci znovu svobodní a umět říct všechno, co je důležité, aniž by to mělo destruktivní dopady, kterých se lidé někdy obávají.

Mluvit otevřeně o problémech je prvním krokem k jejich úspěšnému vyřešení.“
– Sebastian James

Co vám workshop přinese

 • Už vás nebaví opakovat ve vztazích stále ty samé vzorce chování v naději, že povedou k jiným výsledkům.
 • Již nechcete být na ostatní pořád přehnaně hodní a milí na úkor vlastních potřeb a rádi byste se za sebe uměli lépe postavit.
 • Cítíte se uvízlí ve své stávající situaci a přáli byste se ji změnit, ale nemáte sílu své nápady a sny realizovat.
 • Někdy ztratíte kontrolu, vybouchnete nebo máte pocit, že se musíte chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, co chcete.
 • Nebaví vás stále naplňovat očekávání ostatních a chcete se naučit lépe starat o sebe a vlastní potřeby.
 • Chcete vystupovat a komunikovat více autenticky.

Přihlásit se

Program workshopu

SOBOTA: 9:30 – 19:00

První den začneme tím, že mezi sebou uzavřeme na dobu trvání workshopu několik dohod, abychom mohli s upřímností experimentovat co nejvíce svobodně a zároveň bezpečně. Tyto dohody jsou zcela dobrovolné, a pokud se někomu nebudou líbit, má možnost z workshopu odejít a dostane zpět zaplacené peníze. Pokračovat budeme radikálně upřímným představením, kde každý z účastníků o sobě řekne něco, o čem běžně nemluví. Tento poměrně ostrý start, ve kterém z terapeutických důvodů nectíme obvyklá společenská tabu, zpravidla zbourá prvotní zábrany a umožní nám tak vrhnout se do práce po hlavě a neztrácet čas.

V dalším části programu si představíme základní principy radikální upřímnosti. V přímočaré komunikaci nám nejde o to, abychom ostatní lidi přesvědčovali o „své pravdě“, ale o to, abychom se naučili autenticky a kongruentně vyjadřovat, co cítíme. Vedle experimentování s přímočarou komunikací, včetně vyjadřování výhrad a ocenění, se proto budeme věnovat také porozumění biologickému významu emocí. Právě jejich pochopení, namísto potlačování, nám pomůže k tomu, aby upřímná komunikace byla efektivní a konstruktivní. Ukážeme si také několik důležitých technik gestalt terapie z níž workshopy radikální upřímnosti vychází. Jednat se bude například o terapeutickou práci v horkém křesle.

NEDĚLE: 9:30 – 17:00

Druhý den se budeme věnovat tématům předstírání a zatajování a také jejich negativním důsledkům na psychické zdraví a hladinu stresu. V rámci praktických cvičení se budeme ještě více zabývat neoddělitelným propojením tělesných prožitků, emocí a komunikace, včetně cest jak tělesné napětí díky upřímnosti přirozeně uvolnit. Nadále budou mít účastníci možnost trénovat přímočarou komunikaci bez cenzury a vyzkoušet si nanečisto i několik modelových situací vycházejících z reálných životních situací. Cílem bude naučit se v nich efektivně a zdravě zacházet se smutkem, strachem i hněvem.

Poslední půlden workshopu se budeme věnovat tomu, jak vnést radikální upřímnost co nejvíce do normálního dennodenního života. V tuto chvíli už zpravidla není potřeba účastníky o výhodách upřímnosti přesvědčovat, jelikož neobyčejnou blízkost a svobodu z nich plynoucí mezi sebou zažili. Ukážeme si ale „tipy a triky“, co dělat, když narazíme na někoho, kdo chce z upřímných rozhovorů utéct. Vysvětlíme si také nezastupitelný význam „completion“ rozhovorů s lidmi, kteří nás život v minulosti nejvíce ovlivnili a v některých případech nám možná i hodně ublížili. Pokud nám zbyde čas, povíme si něco o kontraproduktivní roli moralizování a uděláme si alespoň malý úvod do práce s vnitřním kritikem.

Přihlásit se

Zvýhodněné ceny
* V případě platby 60 dní před datem konání je cena workshopu 5500 Kč
** V případě čistého ročního příjmu do 400 000 Kč je cena workshopu 4500 Kč (napište mi to do přihlášky)

Storno podmínky
Pokud se workshopu nemůžete zúčastnit, máte možnost svoji platbu převést na některý z budoucích termínů. Dejte mi to však vědět alespoň 8 dní před datem konání. Po uplynutí této doby platba propadá.


Překroč svůj stín - víkendový workshop

Odemkněte nevyužitou sílu vašeho stinného já

Unikátní workshop, který vám pomůže nahlédnout do temných a vytěsněných částí vaší osobnosti. Právě zde totiž leží mnoho nevyužitých zdrojů, které vám mohou pomoci stát se více celistvými a vyzrálými lidmi, získat více osobní síly a sebedůvěry, mentální i fyzické energie a osvojit si nové efektivní způsoby komunikace a řešení konfliktů.

Přihlásit se

Prozkoumáte charakterové rysy, vlastnosti a chování, které jste se naučili v sobě odmítat či potlačovat a u ostatních odsuzovat. Vyzkoušíte si cítit, jednat a komunikovat nejrůznějšími způsoby, které jste dříve považovali za neakceptovatelné. Odemknutím a porozuměním těmto částem osobnosti si otevřete cestu k jejich následnému tvůrčímu a konstruktivnímu kultivování.

Zjistíte, že není potřeba snažit se opakovat více toho, co už umíte, ale naopak začlenit i vaše části, jež jsou potlačené, nevědomé či schované – tedy doposud ukrývající se ve vašem stínu. Cílem workshopu je tyto opomenuté stránky vaší osobnosti zdravým způsobem integrovat, abyste je mohli v těžkých životních situacích využít pro prospěch vás samotných i vašich blízkých.

„Vědomá znalost vlastní temnoty je klíčovým předpokladem, abych se dokázal vypřádat s temnotou ostatních lidí.“
– Carl Gustav Jung

Co vám workshop přinese:

 • Odemčení dříve skrytých a vytěsněných složek vaší osobnosti získáte více osobní síly, sebedůvěry a větší pocit celistvosti.
 • Nové a neotřelé způsoby řešení konfliktů a složitých situací ve vašich osobních i pracovních vztazích, které tím získají vyšší kvalitu.
 • Více mentální i fyzické energie, která jde ruku v ruce s pocitem svěžesti a živosti, jež přináší autenticita.
 • Větší schopnost vyrovnávat se s temnými stránkami ostatních lidí, které se vás tak již nebudou tolik dotýkat.
 • Pochopení a porozumění některým naučeným vzorcům chování, které si po velkou část života nesete, a jejich překonání.
 • Nové přátele a kamarády s podobnými zájmy, se kterými se můžete potkávat nadále i mimo workshop.

Přihlásit se

Program workshopu

SOBOTA: 9:30 – 19:00

První den začneme tím, že se seznámíme a následně začneme odhalovat některé z našich stinných stránek. V další části definujeme naše osobní výzvy a prozkoumáme automatické vzorce chování, které jsme si osvojili v dětství. Budeme zjišťovat od kterých lidí pocházejí, jakým způsobem nás ovlivňují a jaké aspekty našeho „já“ jsme raději vytěsnili do stínu.

Ten následně podrobíme poctivé analýze, abychom zjistili, zda jsme do stínu omylem nevytlačili i něco užitečného, co nám nyní schází k větší celistvosti a dospělosti. Na základě práce ve skupině a cvičení ve dvojicích či trojicích objevíme naše stínová „alter ega“ a postupně se seznámíme s jejich skrytými talenty a dovednostmi. Pokud to účastníkům workshopu dovolí čas, zakončíme den společnou večeří, na níž si můžeme zahrát několik i nevážných seberozvojových her.

NEDĚLE: 9:30 – 17:00

Velkou část neděle věnujeme uvolňování tvůrčí síly z naší temné stránky a postupné integraci našeho stínu. Inovativním způsobem práce s technikou horké židle znovu získáme přístup k užitečným dovednostem, které jsme v minulosti buď odmítli, zapomněli nebo jsme o nich doposud dokonce ani nevěděli. Místo bojování s vlastním stínem se od něj začneme učit novým strategiím jednání a komunikace, které nám pomohou úspěšně vykročit vstříc ku smysluplné budoucnosti.

V poslední části workshopu Překroč svůj stín se proto budeme věnovat objevování a přezkoumání vlastních životních cílů a směřování, abychom na základě nově nabytých dovedností a energie vytvořili konkrétní akční plán, jenž si každý účastník odnese domů.

Přihlásit se

Zvýhodněné ceny
* V případě platby 60 dní před datem konání je cena workshopu 5500 Kč
** V případě čistého ročního příjmu do 400 000 Kč je cena workshopu 4500 Kč (napište mi to do přihlášky)

Storno podmínky
Pokud se workshopu nemůžete zúčastnit, máte možnost svoji platbu převést na některý z budoucích termínů. Dejte mi to však vědět alespoň 8 dní před datem konání. Po uplynutí této doby platba propadá.


Radikální upřímnost - víkendový workshop

Zažijte radikální upřímnost na vlastní kůži

Vyzkoušejte, co se stane, když odhodíte všechny masky, nahradíte strach odvahou a začnete komunikovat zcela upřímně. Zkušenosti ukazují, že taková změna přináší neobyčejnou svobodu, živost a trochu překvapivě i blízkost. Radikální upřímnost vám dlouhodobě pomůže zlepšit mezilidské vztahy i vztah k sobě samému.

Přihlásit se

Za neautenticitu a neprojevování toho, co je skutečně uvnitř, platí lidé zpravidla vysokou daň v podobě napětí a dušení vlastních emocí. Když vašim nejbližším lidem neříkáte pravdu o tom, co cítíte a prožíváte, drží vás to uzamknuté v mentálním vězení a z vašeho života se vytratí svěžest a uvolněnost. Přitom tak ale žít vůbec nemusíte. Upřímnost a otevřenost představuje mnohem zdravější způsob života.

Víkendový workshop vám to v přátelském a podporujícím prostředí připomene. Během celého workshopu budete mít možnost experimentovat s říkáním pravdy nahlas a všímat si při tom, co se děje s vašimi emocemi. Díky okamžité zpětné vazbě vašeho těla i ostatních účastníků se naučíte být v komunikaci znovu svobodní a umět říct všechno, co je důležité, aniž by to mělo destruktivní dopady, kterých se lidé někdy obávají.

Mluvit otevřeně o problémech je prvním krokem k jejich úspěšnému vyřešení.“
– Sebastian James

Co vám workshop přinese

 • Už vás nebaví opakovat ve vztazích stále ty samé vzorce chování v naději, že povedou k jiným výsledkům.
 • Již nechcete být na ostatní pořád přehnaně hodní a milí na úkor vlastních potřeb a rádi byste se za sebe uměli lépe postavit.
 • Cítíte se uvízlí ve své stávající situaci a přáli byste se ji změnit, ale nemáte sílu své nápady a sny realizovat.
 • Někdy ztratíte kontrolu, vybouchnete nebo máte pocit, že se musíte chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, co chcete.
 • Nebaví vás stále naplňovat očekávání ostatních a chcete se naučit lépe starat o sebe a vlastní potřeby.
 • Chcete vystupovat a komunikovat více autenticky.

Přihlásit se

Program workshopu

SOBOTA: 9:30 – 19:00

První den začneme tím, že mezi sebou uzavřeme na dobu trvání workshopu několik dohod, abychom mohli s upřímností experimentovat co nejvíce svobodně a zároveň bezpečně. Tyto dohody jsou zcela dobrovolné, a pokud se někomu nebudou líbit, má možnost z workshopu odejít a dostane zpět zaplacené peníze. Pokračovat budeme radikálně upřímným představením, kde každý z účastníků o sobě řekne něco, o čem běžně nemluví. Tento poměrně ostrý start, ve kterém z terapeutických důvodů nectíme obvyklá společenská tabu, zpravidla zbourá prvotní zábrany a umožní nám tak vrhnout se do práce po hlavě a neztrácet čas.

V dalším části programu si představíme základní principy radikální upřímnosti. V přímočaré komunikaci nám nejde o to, abychom ostatní lidi přesvědčovali o „své pravdě“, ale o to, abychom se naučili autenticky a kongruentně vyjadřovat, co cítíme. Vedle experimentování s přímočarou komunikací, včetně vyjadřování výhrad a ocenění, se proto budeme věnovat také porozumění biologickému významu emocí. Právě jejich pochopení, namísto potlačování, nám pomůže k tomu, aby upřímná komunikace byla efektivní a konstruktivní. Ukážeme si také několik důležitých technik gestalt terapie z níž workshopy radikální upřímnosti vychází. Jednat se bude například o terapeutickou práci v horkém křesle.

NEDĚLE: 9:30 – 17:00

Druhý den se budeme věnovat tématům předstírání a zatajování a také jejich negativním důsledkům na psychické zdraví a hladinu stresu. V rámci praktických cvičení se budeme ještě více zabývat neoddělitelným propojením tělesných prožitků, emocí a komunikace, včetně cest jak tělesné napětí díky upřímnosti přirozeně uvolnit. Nadále budou mít účastníci možnost trénovat přímočarou komunikaci bez cenzury a vyzkoušet si nanečisto i několik modelových situací vycházejících z reálných životních situací. Cílem bude naučit se v nich efektivně a zdravě zacházet se smutkem, strachem i hněvem.

Poslední půlden workshopu se budeme věnovat tomu, jak vnést radikální upřímnost co nejvíce do normálního dennodenního života. V tuto chvíli už zpravidla není potřeba účastníky o výhodách upřímnosti přesvědčovat, jelikož neobyčejnou blízkost a svobodu z nich plynoucí mezi sebou zažili. Ukážeme si ale „tipy a triky“, co dělat, když narazíme na někoho, kdo chce z upřímných rozhovorů utéct. Vysvětlíme si také nezastupitelný význam „completion“ rozhovorů s lidmi, kteří nás život v minulosti nejvíce ovlivnili a v některých případech nám možná i hodně ublížili. Pokud nám zbyde čas, povíme si něco o kontraproduktivní roli moralizování a uděláme si alespoň malý úvod do práce s vnitřním kritikem.

Přihlásit se

Zvýhodněné ceny
* V případě platby 60 dní před datem konání je cena workshopu 5500 Kč
** V případě čistého ročního příjmu do 400 000 Kč je cena workshopu 4500 Kč (napište mi to do přihlášky)

Storno podmínky
Pokud se workshopu nemůžete zúčastnit, máte možnost svoji platbu převést na některý z budoucích termínů. Dejte mi to však vědět alespoň 8 dní před datem konání. Po uplynutí této doby platba propadá.


Překroč svůj stín - víkendový workshop

Odemkněte nevyužitou sílu vašeho stinného já

Unikátní workshop, který vám pomůže nahlédnout do temných a vytěsněných částí vaší osobnosti. Právě zde totiž leží mnoho nevyužitých zdrojů, které vám mohou pomoci stát se více celistvými a vyzrálými lidmi, získat více osobní síly a sebedůvěry, mentální i fyzické energie a osvojit si nové efektivní způsoby komunikace a řešení konfliktů.

Přihlásit se

Prozkoumáte charakterové rysy, vlastnosti a chování, které jste se naučili v sobě odmítat či potlačovat a u ostatních odsuzovat. Vyzkoušíte si cítit, jednat a komunikovat nejrůznějšími způsoby, které jste dříve považovali za neakceptovatelné. Odemknutím a porozuměním těmto částem osobnosti si otevřete cestu k jejich následnému tvůrčímu a konstruktivnímu kultivování.

Zjistíte, že není potřeba snažit se opakovat více toho, co už umíte, ale naopak začlenit i vaše části, jež jsou potlačené, nevědomé či schované – tedy doposud ukrývající se ve vašem stínu. Cílem workshopu je tyto opomenuté stránky vaší osobnosti zdravým způsobem integrovat, abyste je mohli v těžkých životních situacích využít pro prospěch vás samotných i vašich blízkých.

„Vědomá znalost vlastní temnoty je klíčovým předpokladem, abych se dokázal vypřádat s temnotou ostatních lidí.“
– Carl Gustav Jung

Co vám workshop přinese:

 • Odemčení dříve skrytých a vytěsněných složek vaší osobnosti získáte více osobní síly, sebedůvěry a větší pocit celistvosti.
 • Nové a neotřelé způsoby řešení konfliktů a složitých situací ve vašich osobních i pracovních vztazích, které tím získají vyšší kvalitu.
 • Více mentální i fyzické energie, která jde ruku v ruce s pocitem svěžesti a živosti, jež přináší autenticita.
 • Větší schopnost vyrovnávat se s temnými stránkami ostatních lidí, které se vás tak již nebudou tolik dotýkat.
 • Pochopení a porozumění některým naučeným vzorcům chování, které si po velkou část života nesete, a jejich překonání.
 • Nové přátele a kamarády s podobnými zájmy, se kterými se můžete potkávat nadále i mimo workshop.

Přihlásit se

Program workshopu

SOBOTA: 9:30 – 19:00

První den začneme tím, že se seznámíme a následně začneme odhalovat některé z našich stinných stránek. V další části definujeme naše osobní výzvy a prozkoumáme automatické vzorce chování, které jsme si osvojili v dětství. Budeme zjišťovat od kterých lidí pocházejí, jakým způsobem nás ovlivňují a jaké aspekty našeho „já“ jsme raději vytěsnili do stínu.

Ten následně podrobíme poctivé analýze, abychom zjistili, zda jsme do stínu omylem nevytlačili i něco užitečného, co nám nyní schází k větší celistvosti a dospělosti. Na základě práce ve skupině a cvičení ve dvojicích či trojicích objevíme naše stínová „alter ega“ a postupně se seznámíme s jejich skrytými talenty a dovednostmi. Pokud to účastníkům workshopu dovolí čas, zakončíme den společnou večeří, na níž si můžeme zahrát několik i nevážných seberozvojových her.

NEDĚLE: 9:30 – 17:00

Velkou část neděle věnujeme uvolňování tvůrčí síly z naší temné stránky a postupné integraci našeho stínu. Inovativním způsobem práce s technikou horké židle znovu získáme přístup k užitečným dovednostem, které jsme v minulosti buď odmítli, zapomněli nebo jsme o nich doposud dokonce ani nevěděli. Místo bojování s vlastním stínem se od něj začneme učit novým strategiím jednání a komunikace, které nám pomohou úspěšně vykročit vstříc ku smysluplné budoucnosti.

V poslední části workshopu Překroč svůj stín se proto budeme věnovat objevování a přezkoumání vlastních životních cílů a směřování, abychom na základě nově nabytých dovedností a energie vytvořili konkrétní akční plán, jenž si každý účastník odnese domů.

Přihlásit se

Zvýhodněné ceny
* V případě platby 60 dní před datem konání je cena workshopu 5500 Kč
** V případě čistého ročního příjmu do 400 000 Kč je cena workshopu 4500 Kč (napište mi to do přihlášky)

Storno podmínky
Pokud se workshopu nemůžete zúčastnit, máte možnost svoji platbu převést na některý z budoucích termínů. Dejte mi to však vědět alespoň 8 dní před datem konání. Po uplynutí této doby platba propadá.


Radikální upřímnost - víkendový workshop

Zažijte radikální upřímnost na vlastní kůži

Vyzkoušejte, co se stane, když odhodíte všechny masky, nahradíte strach odvahou a začnete komunikovat zcela upřímně. Zkušenosti ukazují, že taková změna přináší neobyčejnou svobodu, živost a trochu překvapivě i blízkost. Radikální upřímnost vám dlouhodobě pomůže zlepšit mezilidské vztahy i vztah k sobě samému.

Přihlásit se

Za neautenticitu a neprojevování toho, co je skutečně uvnitř, platí lidé zpravidla vysokou daň v podobě napětí a dušení vlastních emocí. Když vašim nejbližším lidem neříkáte pravdu o tom, co cítíte a prožíváte, drží vás to uzamknuté v mentálním vězení a z vašeho života se vytratí svěžest a uvolněnost. Přitom tak ale žít vůbec nemusíte. Upřímnost a otevřenost představuje mnohem zdravější způsob života.

Víkendový workshop vám to v přátelském a podporujícím prostředí připomene. Během celého workshopu budete mít možnost experimentovat s říkáním pravdy nahlas a všímat si při tom, co se děje s vašimi emocemi. Díky okamžité zpětné vazbě vašeho těla i ostatních účastníků se naučíte být v komunikaci znovu svobodní a umět říct všechno, co je důležité, aniž by to mělo destruktivní dopady, kterých se lidé někdy obávají.

Mluvit otevřeně o problémech je prvním krokem k jejich úspěšnému vyřešení.“
– Sebastian James

Co vám workshop přinese

 • Už vás nebaví opakovat ve vztazích stále ty samé vzorce chování v naději, že povedou k jiným výsledkům.
 • Již nechcete být na ostatní pořád přehnaně hodní a milí na úkor vlastních potřeb a rádi byste se za sebe uměli lépe postavit.
 • Cítíte se uvízlí ve své stávající situaci a přáli byste se ji změnit, ale nemáte sílu své nápady a sny realizovat.
 • Někdy ztratíte kontrolu, vybouchnete nebo máte pocit, že se musíte chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, co chcete.
 • Nebaví vás stále naplňovat očekávání ostatních a chcete se naučit lépe starat o sebe a vlastní potřeby.
 • Chcete vystupovat a komunikovat více autenticky.

Přihlásit se

Program workshopu

SOBOTA: 9:30 – 19:00

První den začneme tím, že mezi sebou uzavřeme na dobu trvání workshopu několik dohod, abychom mohli s upřímností experimentovat co nejvíce svobodně a zároveň bezpečně. Tyto dohody jsou zcela dobrovolné, a pokud se někomu nebudou líbit, má možnost z workshopu odejít a dostane zpět zaplacené peníze. Pokračovat budeme radikálně upřímným představením, kde každý z účastníků o sobě řekne něco, o čem běžně nemluví. Tento poměrně ostrý start, ve kterém z terapeutických důvodů nectíme obvyklá společenská tabu, zpravidla zbourá prvotní zábrany a umožní nám tak vrhnout se do práce po hlavě a neztrácet čas.

V dalším části programu si představíme základní principy radikální upřímnosti. V přímočaré komunikaci nám nejde o to, abychom ostatní lidi přesvědčovali o „své pravdě“, ale o to, abychom se naučili autenticky a kongruentně vyjadřovat, co cítíme. Vedle experimentování s přímočarou komunikací, včetně vyjadřování výhrad a ocenění, se proto budeme věnovat také porozumění biologickému významu emocí. Právě jejich pochopení, namísto potlačování, nám pomůže k tomu, aby upřímná komunikace byla efektivní a konstruktivní. Ukážeme si také několik důležitých technik gestalt terapie z níž workshopy radikální upřímnosti vychází. Jednat se bude například o terapeutickou práci v horkém křesle.

NEDĚLE: 9:30 – 17:00

Druhý den se budeme věnovat tématům předstírání a zatajování a také jejich negativním důsledkům na psychické zdraví a hladinu stresu. V rámci praktických cvičení se budeme ještě více zabývat neoddělitelným propojením tělesných prožitků, emocí a komunikace, včetně cest jak tělesné napětí díky upřímnosti přirozeně uvolnit. Nadále budou mít účastníci možnost trénovat přímočarou komunikaci bez cenzury a vyzkoušet si nanečisto i několik modelových situací vycházejících z reálných životních situací. Cílem bude naučit se v nich efektivně a zdravě zacházet se smutkem, strachem i hněvem.

Poslední půlden workshopu se budeme věnovat tomu, jak vnést radikální upřímnost co nejvíce do normálního dennodenního života. V tuto chvíli už zpravidla není potřeba účastníky o výhodách upřímnosti přesvědčovat, jelikož neobyčejnou blízkost a svobodu z nich plynoucí mezi sebou zažili. Ukážeme si ale „tipy a triky“, co dělat, když narazíme na někoho, kdo chce z upřímných rozhovorů utéct. Vysvětlíme si také nezastupitelný význam „completion“ rozhovorů s lidmi, kteří nás život v minulosti nejvíce ovlivnili a v některých případech nám možná i hodně ublížili. Pokud nám zbyde čas, povíme si něco o kontraproduktivní roli moralizování a uděláme si alespoň malý úvod do práce s vnitřním kritikem.

Přihlásit se

Zvýhodněné ceny
* V případě platby 60 dní před datem konání je cena workshopu 5500 Kč
** V případě čistého ročního příjmu do 400 000 Kč je cena workshopu 4500 Kč (napište mi to do přihlášky)

Storno podmínky
Pokud se workshopu nemůžete zúčastnit, máte možnost svoji platbu převést na některý z budoucích termínů. Dejte mi to však vědět alespoň 8 dní před datem konání. Po uplynutí této doby platba propadá.


Radikální upřímnost - víkendový workshop

Zažijte radikální upřímnost na vlastní kůži

Vyzkoušejte, co se stane, když odhodíte všechny masky, nahradíte strach odvahou a začnete komunikovat zcela upřímně. Zkušenosti ukazují, že taková změna přináší neobyčejnou svobodu, živost a trochu překvapivě i blízkost. Radikální upřímnost vám dlouhodobě pomůže zlepšit mezilidské vztahy i vztah k sobě samému.

Přihlásit se

Za neautenticitu a neprojevování toho, co je skutečně uvnitř, platí lidé zpravidla vysokou daň v podobě napětí a dušení vlastních emocí. Když vašim nejbližším lidem neříkáte pravdu o tom, co cítíte a prožíváte, drží vás to uzamknuté v mentálním vězení a z vašeho života se vytratí svěžest a uvolněnost. Přitom tak ale žít vůbec nemusíte. Upřímnost a otevřenost představuje mnohem zdravější způsob života.

Víkendový workshop vám to v přátelském a podporujícím prostředí připomene. Během celého workshopu budete mít možnost experimentovat s říkáním pravdy nahlas a všímat si při tom, co se děje s vašimi emocemi. Díky okamžité zpětné vazbě vašeho těla i ostatních účastníků se naučíte být v komunikaci znovu svobodní a umět říct všechno, co je důležité, aniž by to mělo destruktivní dopady, kterých se lidé někdy obávají.

Mluvit otevřeně o problémech je prvním krokem k jejich úspěšnému vyřešení.“
– Sebastian James

Co vám workshop přinese

 • Už vás nebaví opakovat ve vztazích stále ty samé vzorce chování v naději, že povedou k jiným výsledkům.
 • Již nechcete být na ostatní pořád přehnaně hodní a milí na úkor vlastních potřeb a rádi byste se za sebe uměli lépe postavit.
 • Cítíte se uvízlí ve své stávající situaci a přáli byste se ji změnit, ale nemáte sílu své nápady a sny realizovat.
 • Někdy ztratíte kontrolu, vybouchnete nebo máte pocit, že se musíte chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, co chcete.
 • Nebaví vás stále naplňovat očekávání ostatních a chcete se naučit lépe starat o sebe a vlastní potřeby.
 • Chcete vystupovat a komunikovat více autenticky.

Přihlásit se

Program workshopu

SOBOTA: 9:30 – 19:00

První den začneme tím, že mezi sebou uzavřeme na dobu trvání workshopu několik dohod, abychom mohli s upřímností experimentovat co nejvíce svobodně a zároveň bezpečně. Tyto dohody jsou zcela dobrovolné, a pokud se někomu nebudou líbit, má možnost z workshopu odejít a dostane zpět zaplacené peníze. Pokračovat budeme radikálně upřímným představením, kde každý z účastníků o sobě řekne něco, o čem běžně nemluví. Tento poměrně ostrý start, ve kterém z terapeutických důvodů nectíme obvyklá společenská tabu, zpravidla zbourá prvotní zábrany a umožní nám tak vrhnout se do práce po hlavě a neztrácet čas.

V dalším části programu si představíme základní principy radikální upřímnosti. V přímočaré komunikaci nám nejde o to, abychom ostatní lidi přesvědčovali o „své pravdě“, ale o to, abychom se naučili autenticky a kongruentně vyjadřovat, co cítíme. Vedle experimentování s přímočarou komunikací, včetně vyjadřování výhrad a ocenění, se proto budeme věnovat také porozumění biologickému významu emocí. Právě jejich pochopení, namísto potlačování, nám pomůže k tomu, aby upřímná komunikace byla efektivní a konstruktivní. Ukážeme si také několik důležitých technik gestalt terapie z níž workshopy radikální upřímnosti vychází. Jednat se bude například o terapeutickou práci v horkém křesle.

NEDĚLE: 9:30 – 17:00

Druhý den se budeme věnovat tématům předstírání a zatajování a také jejich negativním důsledkům na psychické zdraví a hladinu stresu. V rámci praktických cvičení se budeme ještě více zabývat neoddělitelným propojením tělesných prožitků, emocí a komunikace, včetně cest jak tělesné napětí díky upřímnosti přirozeně uvolnit. Nadále budou mít účastníci možnost trénovat přímočarou komunikaci bez cenzury a vyzkoušet si nanečisto i několik modelových situací vycházejících z reálných životních situací. Cílem bude naučit se v nich efektivně a zdravě zacházet se smutkem, strachem i hněvem.

Poslední půlden workshopu se budeme věnovat tomu, jak vnést radikální upřímnost co nejvíce do normálního dennodenního života. V tuto chvíli už zpravidla není potřeba účastníky o výhodách upřímnosti přesvědčovat, jelikož neobyčejnou blízkost a svobodu z nich plynoucí mezi sebou zažili. Ukážeme si ale „tipy a triky“, co dělat, když narazíme na někoho, kdo chce z upřímných rozhovorů utéct. Vysvětlíme si také nezastupitelný význam „completion“ rozhovorů s lidmi, kteří nás život v minulosti nejvíce ovlivnili a v některých případech nám možná i hodně ublížili. Pokud nám zbyde čas, povíme si něco o kontraproduktivní roli moralizování a uděláme si alespoň malý úvod do práce s vnitřním kritikem.

Přihlásit se

Zvýhodněné ceny
* V případě platby 60 dní před datem konání je cena workshopu 5500 Kč
** V případě čistého ročního příjmu do 400 000 Kč je cena workshopu 4500 Kč (napište mi to do přihlášky)

Storno podmínky
Pokud se workshopu nemůžete zúčastnit, máte možnost svoji platbu převést na některý z budoucích termínů. Dejte mi to však vědět alespoň 8 dní před datem konání. Po uplynutí této doby platba propadá.


Radikální upřímnost - víkendový workshop

Zažijte radikální upřímnost na vlastní kůži

Vyzkoušejte, co se stane, když odhodíte všechny masky, nahradíte strach odvahou a začnete komunikovat zcela upřímně. Zkušenosti ukazují, že taková změna přináší neobyčejnou svobodu, živost a trochu překvapivě i blízkost. Radikální upřímnost vám dlouhodobě pomůže zlepšit mezilidské vztahy i vztah k sobě samému.

Přihlásit se

Za neautenticitu a neprojevování toho, co je skutečně uvnitř, platí lidé zpravidla vysokou daň v podobě napětí a dušení vlastních emocí. Když vašim nejbližším lidem neříkáte pravdu o tom, co cítíte a prožíváte, drží vás to uzamknuté v mentálním vězení a z vašeho života se vytratí svěžest a uvolněnost. Přitom tak ale žít vůbec nemusíte. Upřímnost a otevřenost představuje mnohem zdravější způsob života.

Víkendový workshop vám to v přátelském a podporujícím prostředí připomene. Během celého workshopu budete mít možnost experimentovat s říkáním pravdy nahlas a všímat si při tom, co se děje s vašimi emocemi. Díky okamžité zpětné vazbě vašeho těla i ostatních účastníků se naučíte být v komunikaci znovu svobodní a umět říct všechno, co je důležité, aniž by to mělo destruktivní dopady, kterých se lidé někdy obávají.

Mluvit otevřeně o problémech je prvním krokem k jejich úspěšnému vyřešení.“
– Sebastian James

Co vám workshop přinese

 • Už vás nebaví opakovat ve vztazích stále ty samé vzorce chování v naději, že povedou k jiným výsledkům.
 • Již nechcete být na ostatní pořád přehnaně hodní a milí na úkor vlastních potřeb a rádi byste se za sebe uměli lépe postavit.
 • Cítíte se uvízlí ve své stávající situaci a přáli byste se ji změnit, ale nemáte sílu své nápady a sny realizovat.
 • Někdy ztratíte kontrolu, vybouchnete nebo máte pocit, že se musíte chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, co chcete.
 • Nebaví vás stále naplňovat očekávání ostatních a chcete se naučit lépe starat o sebe a vlastní potřeby.
 • Chcete vystupovat a komunikovat více autenticky.

Přihlásit se

Program workshopu

SOBOTA: 9:30 – 19:00

První den začneme tím, že mezi sebou uzavřeme na dobu trvání workshopu několik dohod, abychom mohli s upřímností experimentovat co nejvíce svobodně a zároveň bezpečně. Tyto dohody jsou zcela dobrovolné, a pokud se někomu nebudou líbit, má možnost z workshopu odejít a dostane zpět zaplacené peníze. Pokračovat budeme radikálně upřímným představením, kde každý z účastníků o sobě řekne něco, o čem běžně nemluví. Tento poměrně ostrý start, ve kterém z terapeutických důvodů nectíme obvyklá společenská tabu, zpravidla zbourá prvotní zábrany a umožní nám tak vrhnout se do práce po hlavě a neztrácet čas.

V dalším části programu si představíme základní principy radikální upřímnosti. V přímočaré komunikaci nám nejde o to, abychom ostatní lidi přesvědčovali o „své pravdě“, ale o to, abychom se naučili autenticky a kongruentně vyjadřovat, co cítíme. Vedle experimentování s přímočarou komunikací, včetně vyjadřování výhrad a ocenění, se proto budeme věnovat také porozumění biologickému významu emocí. Právě jejich pochopení, namísto potlačování, nám pomůže k tomu, aby upřímná komunikace byla efektivní a konstruktivní. Ukážeme si také několik důležitých technik gestalt terapie z níž workshopy radikální upřímnosti vychází. Jednat se bude například o terapeutickou práci v horkém křesle.

NEDĚLE: 9:30 – 17:00

Druhý den se budeme věnovat tématům předstírání a zatajování a také jejich negativním důsledkům na psychické zdraví a hladinu stresu. V rámci praktických cvičení se budeme ještě více zabývat neoddělitelným propojením tělesných prožitků, emocí a komunikace, včetně cest jak tělesné napětí díky upřímnosti přirozeně uvolnit. Nadále budou mít účastníci možnost trénovat přímočarou komunikaci bez cenzury a vyzkoušet si nanečisto i několik modelových situací vycházejících z reálných životních situací. Cílem bude naučit se v nich efektivně a zdravě zacházet se smutkem, strachem i hněvem.

Poslední půlden workshopu se budeme věnovat tomu, jak vnést radikální upřímnost co nejvíce do normálního dennodenního života. V tuto chvíli už zpravidla není potřeba účastníky o výhodách upřímnosti přesvědčovat, jelikož neobyčejnou blízkost a svobodu z nich plynoucí mezi sebou zažili. Ukážeme si ale „tipy a triky“, co dělat, když narazíme na někoho, kdo chce z upřímných rozhovorů utéct. Vysvětlíme si také nezastupitelný význam „completion“ rozhovorů s lidmi, kteří nás život v minulosti nejvíce ovlivnili a v některých případech nám možná i hodně ublížili. Pokud nám zbyde čas, povíme si něco o kontraproduktivní roli moralizování a uděláme si alespoň malý úvod do práce s vnitřním kritikem.

Přihlásit se

Zvýhodněné ceny
* V případě platby 60 dní před datem konání je cena workshopu 5500 Kč
** V případě čistého ročního příjmu do 400 000 Kč je cena workshopu 4500 Kč (napište mi to do přihlášky)

Storno podmínky
Pokud se workshopu nemůžete zúčastnit, máte možnost svoji platbu převést na některý z budoucích termínů. Dejte mi to však vědět alespoň 8 dní před datem konání. Po uplynutí této doby platba propadá.